Oferta

KAT. AM

Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami kat.” AM” przeznaczona jest dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego, posiadając tę kategorię prawa jazdy można jeździć motorowerem, w którym pojemność silnika nie przekracza 50 cm 3 , a w przypadku silnika elektrycznego 4 kW oraz lekkim czterokołowcem, którego łączna masa nie przekracza 350kg. Minimalny wiek do zdobycia prawa jazdy tej kategorii to 14 lat. Szkolenie można rozpocząć wcześniej, trzy miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku. Do dzieła, prawko tej kategorii w zasięgu Twojej ręki.

KAT. A

Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami posiadając prawo jazdy kat.” A” można kierować motocyklem, zespołem pojazdów złożonych z motocykla i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej 100kg. oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat.” AM”. Minimalny wiek do zdobycia prawa jazdy tej kategorii to 24 lata alb 20 lat pod warunkiem posiadania prawa jazdy kat. ”B” co najmniej 2 lata. Prawko tej kategorii to wolność i wielka przygoda.

KAT. A2

Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami kat.”A2” uprawnia nas do kierowania motocyklem o maksymalnej mocy 35 kW, motocyklem trójkołowym o maksymalnej mocy 15 kW, wszystkimi pojazdami z kategorii „AM”, o prawo jazdy kat”A2” może starać się osoba, która ukończyła 18 lat. Prawko tej kategorii to przedsionek do „prawdziwych” motocykli.

KAT. B

Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami posiadanie prawa jazdy kat. ”B” uprawnia nas do kierowania samochodem osobowym, dostawczym albo ciężarowym, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony a wiek minimalny do kierowania wynosi 18 lat. Zrób prawko kat „B” a osiągniesz znacznie więcej.

Masz pytania związane z naszą ofertą?

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy potrzebnych informacji!